Stay fit with good care!

Fysiotherapie in de regio Den Haag e.o.

Home » Fysiotherapie in de regio Den Haag e.o.

De algemene fysiotherapie helpt u met het wegnemen of verminderingen van klachten en blessures in het bewegingsapparaat. Middels een behandeltraject wordt samen met u een oplossing gezocht om de klacht of blessure weg te nemen of te verminderen en ook te zorgen dat dit in de toekomst niet weer opnieuw ontstaat.

Heeft u klachten opgelopen?

  • Bij het sporten
  • Tijdens uw werk
  • Na een ongeluk
  • Na een verkeerde beweging
  • Of door een ziekte of aandoening?

Dan kan fysiotherapie u helpen bij het wegnemen of verminderen van uw klachten.

Wat doet een algemeen fysiotherapeut?

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat om het menselijke bewegingsapparaat. Mensen die in het dagelijks leven belemmeringen ervaren, kunnen worden behandeld door de fysiotherapeut. In Nederland zijn 20.000 fysiotherapeuten werkzaam in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, revalidatiecentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen en bijzondere instellingen.

Per jaar bezoeken gemiddeld 3 miljoen mensen de fysiotherapeut. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van de zorg. Meestal komen mensen bij de fysiotherapeut voor klachten die opgedaan zijn tijdens het sporten of het werken. Het kan echter ook een lichamelijk gevolg zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, een ziekte/aandoening of gewoon simpelweg omdat we ouder worden. Tijdens de activiteiten die in het dagelijks leven worden uitgevoerd, kunnen er door middel van bovengenoemde oorzaken, belemmeringen ontstaan in het bewegen. De fysiotherapeut heeft de taak om samen met u deze belemmeringen weg te nemen of te verminderen.

Fysiotherapie bij B&B Healthcare (Den Haag, Maassluis & Monster)

Voor fysiotherapie bij B&B Healthcare worden verschillende werkwijzen gehanteerd, die meestal in combinatie worden ingezet;

  • Adviseren en informeren
  • Begeleiden
  • Behandelen

Onze filialen zijn te vinden in Den Haag, Gouda, Monster & Voorburg. Hieronder vind u meer informatie over de verschillende behandelingen per filiaal.

Meer informatie over Fysiotherapie in Loosduinen
Meer informatie over Fysiotherapie in Ypenburg
Meer informatie over Fysiotherapie in  Maassluis
Meer informatie over Fysiotherapie in Voorburg
Meer informatie over Fysiotherapie in Monster

Adviseren en informeren

De B&B Healthcare fysiotherapeut kan u advies geven over hoe om te gaan met het gezondheidsprobleem. Welke bewegingen er bijvoorbeeld wel of niet gemaakt mogen worden om het gezondheidsprobleem te ontzien of juist het herstel te bevorderen. Ook wordt er de laatste paar jaren steeds meer preventief gebruik gemaakt van fysiotherapie. Artsen geven niet alleen maar medicijnen mee, maar raden mensen ook aan om onder begeleiding te gaan sporten. In de meeste gevallen komen deze mensen terecht bij de fysiotherapeut. De B&B Healthcare fysiotherapeut kan advies en informatie geven over hoe er op een juiste manier omgegaan kan worden met het gezondheidsprobleem en op welke wijze het sporten het beste kan worden vormgegeven.

Begeleiden

De B&B Healthcare fysiotherapeut kan u helpen met de begeleiding van het revalidatieproces van uw gezondheidsklachten. Een goede begeleiding is nodig om niet de verkeerde oefeningen uit te voeren of op een juiste manier om te gaan met hoe ver iemand kan gaan of mag gaan. Oefentherapie maakt een groot deel uit van de behandelingen binnen de fysiotherapie. Nu de nieuwste inzichten binnen de onderzoeken laten zien dat met oefentherapie een groot deel van de gezondheidsklachten op een positieve manier benaderd kan worden, wordt deze vorm van behandelen steeds meer gebruikt. Een goede begeleiding door een B&B Healthcare fysiotherapeut zorgt ervoor dat de oefentherapie op een juiste manier wordt toegepast.

Behandelen

De B&B Healthcare fysiotherapeut is ook opgeleid om manuele handelingen uit te voeren. Onder manuele handelingen worden handelingen verstaan zoals o.a. mobilisaties, massage en fricties. De “hands on” therapie is in de laatste paar jaren sterk verminderd, door de nieuwe inzichten binnen de behandelingen in de fysiotherapie. Toch maakt het nog steeds deel uit van de behandeling en kan het zeer belangrijk zijn bij het herstel of wegnemen van een belemmering.

Behandeling nodig?

Wij ondersteunen je graag met jouw herstel.

  085 301 15 05   Whatsapp Maak een afspraak  
B&B HealthCare heeft fysiotherapie Plus praktijken! Kijk wat dit betekent voor u. Meer info