Stay fit with good care!

Kinderfysiotherapie

Home » Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeuten behandelen kinderen tot 18 jaar wat betreft blessures, achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen omtrent bewegingsvaardigheden. Ook brengen onze kinderfysiotherapeuten het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart om vervolgens met een persoonlijke behandelplan kinderen te helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

B&B Kidscare, de kinderfysiotherapeut in Den Haag

Spelenderwijs leren en ontwikkelen kinderen hun spieren, motoriek en hun zintuigen. Maar ieder kind is anders en de mate van ontwikkeling verschilt daarom per kind. Bij sommige kinderen heeft het meer tijd nodig en wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit is het punt waar B&B Kidscare inhaakt. Wij willen deze kinderen helpen door meer stimulatie te geven door fysieke en mentale oefeningen uit te voeren. Daarbij houden wij rekening met onze benaderingswijze, aangepast op de groei en ontwikkeling van uw kind.

Kinderfysiotherapie, voor wie?

Kinderfysiotherapie is voor elke leeftijdscategorie verschillend. Elke categorie heeft namelijk zijn eigen oorzaken en behandelmethoden. Wij maken onderscheid in drie leeftijdscategorieën:

 • Baby’s en peuters (0 – 4 jaar)
 • Jonge kinderen (4 – 12 jaar)
 • Oudere kinderen (12 – 18 jaar)

Baby’s & peuters (0-4 jaar)

De ontwikkeling en het leerproces is bij iedere baby en peuter anders. In deze leeftijdscategorie kan er sprake zijn van een afwijkende of vertraagde ontwikkeling van de zintuigen of het houdings- en bewegingsapparaat. Vaak geldt: hoe eerder uw kind wordt behandeld, des te kleiner de verstoring van zijn ontwikkeling is.

Signalen om een kinderfysiotherapeut in te schakelen:

 • Eenzijdig bewegen;
 • Billenschuiver;
 • Neurologische aandoeningen en syndromen;
 • Afplatting achterhoofd;
 • Te laag geboortegewicht/te vroeggeboren (dysmatuur/prematuur);
 • Open ruggetje;
 • Niet gaan kruipen.

Onze behandelingen zijn gericht op het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkelingen. Ook geven wij de ouders advies met betrekking tot speladviezen, hulpmiddelen en dagelijkse bewegingen.

kinderfysiotherapie

Jonge kinderen (4 – 12 jaar)

In deze leeftijdscategorie ziet men vaak de eerste signalen van afwijkingen of achterstanden. In deze leeftijdscategorie krijgen kinderen te maken met specifieke motorische vaardigheden, zoals lopen, rennen en klimmen. Sommige kinderen hebben wat betreft deze acties extra stimulans nodig.

Signalen om een kinderfysiotherapeut in te schakelen:

 • Achterstand in motorische ontwikkeling;
 • Afwijkende looppatronen;
 • Houterige motoriek;
 • Angst voor klimmen of andere speeltuin activiteiten;
 • Problemen met schrijven of tekenen;
 • Geen keuze voor R of L hand;

kinderfysiotherapie den haag

Oudere kinderen (12 – 18 jaar)

Veel oudere kinderen krijgen te maken met groeiproblemen en houdingsproblematiek. Vaak hebben deze kinderen te maken met overbelasting aan de voet, knie, heup, nek en schouders. Kinderen in deze leeftijd zijn ook bewust van het feit dat ze achtergesteld raken tijdens sporten of dat ze anders bewegen.

Signalen om een kinderfysiotherapeut in te schakelen:

 • Dyslexie;
 • Ruimtelijke oriëntatie problemen;
 • ADHD;
 • Sportblessures;
 • Houdingsproblemen;
 • Schrijfproblemen;
 • Longproblemen;
 • Groei gerelateerde klachten.

Onze behandelingen in deze leeftijdscategorie zijn gericht op oefeningen van motorische vaardigheden, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en een verbeterde motoriek. Het kind zal beter functioneren, zowel in zijn fysieke als sociale omgeving. Ook geven wij tips omtrent sport-, spel- en oefenadviezen.

Contact opnemen B&B Kidscare Den Haag

Heeft uw kind kinderfysiotherapie nodig? Maak dan nu een afspraak bij B&B Kidscare. Stuur een e-mail naar info@benbkidscare.nl of maak een afspraak op www.benbkidscare.nl/afspraak-maken/.

B&B Kidscare

Behandeling nodig?

Wij ondersteunen je graag met jouw herstel.

  085 301 15 05   Whatsapp Maak een afspraak  
B&B HealthCare heeft fysiotherapie Plus praktijken! Kijk wat dit betekent voor u. Meer info