Beweegprogramma cardiovasculair risico

Cardiovasculair risico beweegprogramma

Wat is het cardiovasculair risico beweegprogramma? Beweegprogramma cardiovasculair risico is opgezet voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Helaas een aandoening die bij veel mensen voorkomt. Hart- en vaatziekten kent veel oorzaken, zoals:

  • Verhoogde bloeddruk
  • Verhoogd cholesterol
  • Diabetes type II
  • Chronische nierschade
  • Overmatig roken
  • Weinig lichaamsbeweging.
  • Overgewicht

Herkent u zichzelf in één van de bovenstaande factoren? Dan is het beweegprogramma misschien wel iets voor u. Bekijk nu samen met de fysiotherapeut naar het SCORE-model en ontdek of u tot deze groep behoort.

Het doel van cardiovasculair risicomanagement

Wat is het doel van cardiovasculair risicomanagement? Het doel van het beweegprogramma is het stimuleren van een gezonde leefstijl. Zo krijgt u adviezen over een gezonde leefstijl en wordt er een programma op maat gemaakt dat u aan de norm gezond bewegen kan voldoen. Het bewegingsprogramma zal gericht zijn op het verbeteren van het fysieke uithoudingsvermogen, vergroten van u kracht en mobiliteit. Tijdens het programma wordt u begeleid door de fysiotherapeut die ervoor zorgt dat u niet te zwaar belast wordt en u grenzen niet overschrijdt. Gedurende het proces worden de bevorderingen bekeken en wordt waar nodig aanpassingen gedaan in het beweegprogramma.