Tekst
Lettertype

Tarieven en vergoedingen

B&B Healthcare heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij de tarieven hanteren die de zorgverzekeraars hanteren. Indien u aanvullend bent verzekerd, zullen de rekeningen voor de fysiotherapie naar de zorgverzekering toe gaan en niet binnen uw eigen risico vallen. Ze worden dan volledig vergoedt aan de hand van het pakket van uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapie voor mensen onder de 18 jaar zit in de basisverzekering en kunnen per kalenderjaar 18 behandelingen vergoedt krijgen.

Let op! Wij combineren tijdens uw eerste afspraak een intake (anamnese en onderzoek) met een behandeling (informeren/adviseren, (huiswerk)oefeningen en/of behandeling). Hier worden twee zittingen voor gerekend die of naar de zorgverzekeraar of naar uzelf gaan. Dit doen wij om het behandeltraject zo effectief mogelijk te starten en de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren waar wij als fysiotherapiepraktijk voor staan.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd/verplaatst, ongeacht de reden van afzegging, worden in rekening gebracht.

Tarieven 2024

Fysiotherapie zitting € 45
Fysiotherapie zitting aan huis € 68
Manuele therapie zitting € 55
Manuele therapie zitting aan huis € 78
Geriatrie fysiotherapie/ Bekkenfysiotherapie € 55
Geriatrie fysiotherapie/ Bekkenfysiotherapie aan huis € 78
Oefentherapie Mensendieck € 55
Oefentherapie Mensendieck aan huis € 78
Lange zitting fysiotherapie € 75
Lange zitting fysiotherapie aan huis € 90
Eenmalig onderzoek fysiotherapie € 65
Intake en onderzoek met of zonder verwijzing € 55
Intake en onderzoek met of zonder verwijzing aan huis € 68
Langdurige tijdrovende rapportage € 95
Niet nagekomen of niet op tijd afgezegde afspraak € 40

Aanvullende verzekering

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden deze behandelingen volledig vergoedt en vallen niet binnen uw eigen risico. Dit houdt in dat u geen eigen risico betaalt wanneer u naar de fysiotherapeut toegaat met een aanvullende verzekering in het pakket.

Bij chronische indicaties geldt dat aan het begin van het kalenderjaar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Bij een chronische indicatie komen de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Na deze 20 behandelingen komt de fysiotherapie vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit zal inhouden dat wanneer u niet genoeg aanvullend verzekerd bent, u een aantal behandelingen zelf dient te betalen.

Geen fysiotherapie verzekering?

Weet u niet precies of u verzekerd bent voor fysiotherapie, voor hoeveel behandelingen per jaar en of het gaat om een chronische indicatie, dan kunt u dit of bij uw zorgverzekeraar opvragen of bij een van de fysiotherapeuten binnen B&B Healthcare navragen. Op elke locatie beschikken de fysiotherapeuten aan de hand van uw NAW-gegevens over de mogelijkheid om op te zoeken hoeveel behandelingen u per kalenderjaar krijgt vergoed.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer de behandelingen uit uw aanvullende verzekering al gebruikt zijn voor het betreffende kalenderjaar, krijgt u een nota thuis gestuurd. Met het opstellen van de nota hanteert B&B Healthcare de praktijktarieven die hierboven worden genoemd.

Aanvullende verzekering

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden deze behandelingen volledig vergoedt en vallen niet binnen uw eigen risico. Dit houdt in dat u geen eigen risico betaalt wanneer u naar de fysiotherapeut toegaat met een aanvullende verzekering in het pakket.

Bij chronische indicaties geldt dat aan het begin van het kalenderjaar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Bij een chronische indicatie komen de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Na deze 20 behandelingen komt de fysiotherapie vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit zal inhouden dat wanneer u niet genoeg aanvullend verzekerd bent, u een aantal behandelingen zelf dient te betalen.

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl