Shockwave therapie

Shockwave therapie, ook bekend als extracorporale shockwave therapie (ESWT), is een therapievorm die gebruikt maakt van shockwaves om het pijnlijke gebied te behandelen. Hierdoor treedt er een verbetering op van de lokale stofwisseling en de bloedcirculatie van het aangedane gebied. Shockwave therapie stimuleert hierdoor het herstelproces van het lichaam.

Bel ons 085 301 15 05 Afspraak inplannen
Shockwave therapie is een aanvullende techniek naast fysiotherapie en oefentherapie.

Wanneer wordt deze behandeltechniek toegepast?

Er wordt eerst door middel van een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek vastgesteld of shockwave een geschikte therapie is. Indien besloten wordt shockwave toe te passen, volgt een behandeling van ongeveer 5-10 minuten. Tijdens deze behandeling wordt de behandelknop op het pijnlijke gebied geplaatst. Vervolgens wordt dit gebied blootgesteld aan shockwaves. Shockwave therapie wordt toegepast bij de volgende, meest voorkomende klachten:

Waarom gebruiken wij shockwave therapie?

Shockwave toont bewezen effectieve resultaten voor patiënten met specifieke klachten. Wij gebruiken deze behandeltechniek om de volgende redenen:

  • Geen gebruik van geneesmiddelen;
  • Korte behandelduur (5 tot 10 minuten per sessie);
  • Resultaat na gemiddeld 4 a 6 behandelingen;
  • Behandeling van de oorzaak in plaats van de symptomen;
  • Pijndemping;
  • Het mogelijk kunnen voorkomen van een operatie bij verkalkingen;
Herkent u zich in bovengenoemde symptomen? Shockwave therapie toont bewezen resultaten. Afspraak maken

Is shockwave een onomstreden behandelmethode?

De behandelend fysiotherapeut geeft u naast de shockwave therapie ook oefeningen mee die u thuis dient uit te voeren zoals geadviseerd. Om zo goed mogelijk te herstellen van (chronische) peesblessures is het van belang deze oefeningen goed uit te voeren.

Er zijn vele studies uitgevoerd om te bepalen in welke mate shockwave kan bijdragen aan het herstel van dergelijke blessures. Recent onderzoek wijst uit dat shockwave kan bijdragen aan een positief effect ten aanzien van chronische peesblessures binnen de bovenste en onderste extremiteit. Als we hierbij kijken naar de mate van bewijslast, wordt het effect van de shockwave niet gezien als onomstreden en daarvoor is deze behandelvorm niet geschikt om als enkel middel toe te passen bij een behandeling van uw klachten.

Shockwave therapie kan dus een nuttig hulpmiddel zijn ter bevordering van het herstel van peesblessures. Er zullen naast de shockwave behandeling ook oefeningen uitgevoerd dienen te worden om de belastbaarheid van het peesweefsel te vergroten, om zo uw pijn te verminderen en de functie wel terug te krijgen in het geblesseerde lichaamsdeel.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een isometrisch/excentrisch oefenprogramma, waarbij de spieren op een bepaalde manier aangespannen worden, kan leiden tot vermindering van klachten zoals pijn, en verbetering van functie in het geblesseerde lichaamsdeel. Dit oefenprogramma is tot op heden de best bewezen manier om van uw peesblessure af te komen.

De opbouw van de oefentherapie is afhankelijk van meerdere factoren zoals leeftijd, geslacht, comorbiditeit, belasting-belastbaarheid. Samen met de fysiotherapeut bekijken jullie samen hoe de blessure het beste behandeld kan worden en of shockwave hierin een passende rol kan vervullen naast de bestaande oefentherapie.

Resultaat shockwave therapie

Shockwave therapie zorgt ervoor dat de energie van de shockwaves wordt opgenomen in het weefsel van het pijnlijke gebied. Hierdoor komen verschillende stoffen vrij. Deze stoffen zorgen voor een betere doorbloeding en stimuleert het herstel van het weefsel.

Bij klachten met verkalking zorgt de shockwave therapie er voor dat de verkalking vergruisd. Dit wordt vervolgens door het lichaam zelf opgeruimd.

Bijwerkingen shockwave therapie

Shockwave therapie brengt vrijwel geen bijwerkingen met zich mee. Direct na de behandeling kan het behandelde gebied rood zijn of licht gezwollen. Verder is het mogelijk zijn dat het behandelde gebied een paar dagen iets gevoeliger is.

Het effect van de bevorderde lokale doorbloeding na de shockwave behandeling kan ook zorgen voor een (tijdelijk) pijn dempend effect. Deze verschillen zijn persoonsgebonden en kunnen per individu verschillen.

Vergoeding

Voor een shockwave behandeling gelden dezelfde vergoeding en tarieven als voor een reguliere fysiotherapie behandeling.

Tarieven

 

Fysiotherapie zitting € 45
Fysiotherapie zitting aan huis € 68
Manuele therapie zitting € 55
Manuele therapie zitting aan huis € 78
Geriatrie fysiotherapie/ Bekkenfysiotherapie € 55
Geriatrie fysiotherapie/ Bekkenfysiotherapie aan huis € 78
Oefentherapie Mensendieck € 55
Oefentherapie Mensendieck aan huis € 78
Lange zitting fysiotherapie € 75
Lange zitting fysiotherapie aan huis € 90
Eenmalig onderzoek fysiotherapie € 65
Intake en onderzoek met of zonder verwijzing € 55
Intake en onderzoek met of zonder verwijzing aan huis € 68
Langdurige tijdrovende rapportage € 95
Niet nagekomen of niet op tijd afgezegde afspraak € 40