Neurologische fysiotherapie

Neurologische fysiotherapie, ook wel neurorevalidatie genoemd, komt veel voor in onze praktijken. Neurorevalidatie is een specialisme binnen de fysiotherapie welke zich richt op de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen. Onder de neurologische fysiotherapie vallen ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, het zenuwstelsel of de overgang tussen spier en zenuw.

Bel ons 085 301 15 05 Afspraak inplannen

Hoe ziet de behandeling bij neurologische fysiotherapie eruit?

Allereerst worden patiënten doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Bij de behandeling van patiënten met een neurologische aandoening, hebben wij specialisten in huis die begeleiding bieden tijdens het revalidatieproces.

Na een hersenbloeding moest mijn vader opnieuw revalideren. Veel dagelijkse handelingen kon hij niet meer doen. Natascha heeft mij en mijn vader enorm goed geholpen de afgelopen maanden, waardoor ik weer buiten met mijn vader kan wandelen en hij is een stuk zelfstandiger geworden!

— Karel

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak brengen we de situatie en doelen van de patiënt in kaart. Tijdens de twee daaropvolgende afspraken zullen we uitgebreide testen uitvoeren om een beginniveau te bepalen. N.a.v. het verhaal en de uitkomsten van het onderzoek stellen wij samen met de patiënt een behandelplan op. Het behandelplan bestaat uit passende oefentherapie en leefstijl coaching. Daarnaast wordt er gekeken of er andere disciplines nodig zijn om het optimale resultaat te behalen.

Het doel van neurologische fysiotherapie verschilt per patiënt. Echter zijn de doelen vooral gericht op mogelijk herstel en om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren binnen de maatschappij en het dagelijks leven, zoals de patiënt dat graag ziet. Daarbij is het ook ons doel om voor onze patiënten zelfstandigheid in de woonsituatie te creëren of behouden.

B&B Healthcare beschikt over gediplomeerde specialisten op het gebied van neurologie. Afspraak maken

Voor welke aandoeningen is neurorevalidatie?

Binnen de neurologische fysiotherapie vallen aandoeningen die met de hersenen, het ruggenmerg of het zenuwstelsel te maken hebben. Hierbij maken wij een onderscheid in het volgende:

Niet-progressieve aandoeningen waarbij functioneel herstel verwacht wordt. Hierbij ligt de focus op het opnieuw leren van functies en vaardigheden. Hierbij vallen aandoeningen als:

Progressieve aandoeningen waarbij functie en vaardigheden zo lang mogelijk worden behouden of compensatie technieken op worden gezet. Hierbij vallen aandoeningen als:

  • Ziekte van Parkinson;
  • Dementie;
  • Multiple Sclerose (MS);
  • Amyotrofe laterale sclerose (ALS);
  • Hersentumoren (afhankelijk van behandelfase);
  • De chronische fase na een herseninfarct of hersenbloeding.

Wordt neurorevalidatie vergoed vanuit de zorgverzekering?

Bij centraal neurologische aandoeningen krijgen patiënten een vergoeding vanuit de basisverzekering (vanaf de 21e behandeling). De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Mocht u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben, dan is het voor eigen rekening (indien uw aanvullende verzekering minder dan 20 behandelingen betreft).

Echter is het wel belangrijk dat u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts of specialist.

Tarieven

 

Fysiotherapie zitting € 45
Fysiotherapie zitting aan huis € 68
Manuele therapie zitting € 55
Manuele therapie zitting aan huis € 78
Geriatrie fysiotherapie/ Bekkenfysiotherapie € 55
Geriatrie fysiotherapie/ Bekkenfysiotherapie aan huis € 78
Oefentherapie Mensendieck € 55
Oefentherapie Mensendieck aan huis € 78
Lange zitting fysiotherapie € 75
Lange zitting fysiotherapie aan huis € 90
Eenmalig onderzoek fysiotherapie € 65
Intake en onderzoek met of zonder verwijzing € 55
Intake en onderzoek met of zonder verwijzing aan huis € 68
Langdurige tijdrovende rapportage € 95
Niet nagekomen of niet op tijd afgezegde afspraak € 40