Hoffitis

Wat is hoffitis?

Wat is hoffitis? Net onder de knieschijf en achter de kniepees bevindt zich het vetlichaam van Hoffa. Dit weefsel is vernoemd naar de ontdekker ervan. De structuur heeft verschillende functies, ten eerste zorgt dit vetlichaam ervoor dat de pees goed over het oppervlak kan glijden. Ten tweede is het vetlichaam van Hoffa een belangrijke voedingsbron voor de knie. Tot slot lijkt het ook een functie te hebben in het dempen van schokken in de knie. De term ‘hoffitis’ duidt op een irritatie of ontsteking van de structuur. De aandoening kan veel pijn veroorzaken en daardoor erg beperkend zijn.

Wat zijn de oorzaken van hoffitis?

In beginsel omschreef dhr. Hoffa een acuut ontstaansmechanisme. Door een klap tegen de knie zou het vetlichaam ingeklemd raken tussen de knieschijf en het onderste uiteinde van het dijbeen. Deze klacht komt erg weinig voor. Het komt veel regelmatiger voor dat de klacht geleidelijk ontstaat. Na een (lange) periode van irritatie komen er op een zeker moment klachten opzetten. Door overstrekking  van de knie ontstaat er compressie op het vetlichaam van Hoffa. Op het moment dat de overstrekking niet goed gecontroleerd verloopt of te vaak wordt uitgevoerd, kan dat de irritatie van het weefsel opleveren. Een voorbeeld van veel (over)strekken is veelvuldig en lang achtereen staan of hardlopen.

Wat zijn de symptomen van hoffitis?

Geïrriteerde structuren vertonen vaak, en zo ook een hoffitis, zwelling. Deze zwelling kan langs de kniepees waargenomen en gevoeld worden. Door de zwelling kan het lijken alsof de onderste punt van de knieschijf naar achteren is weggezakt. Soms is dit daadwerkelijk het geval en kan dit de klachten in stand houden. Daarnaast is er zoals eerder gezegd sprake van pijn. Voor de diagnostiek kan door middel van druk op het weefsel de pijn nog verder geprovoceerd worden. Daarnaast is er provocatie met het actief en passief strekken van de knie. Omdat strekking als gevolg van deze provocatie vaak wordt vermeden, kan er sprake zijn van spierzwakte in de kniestrekkers.

De behandeling van hoffitis

Allereerst is het belangrijk om de oorzaak van de klacht te achterhalen. Vanwege het feit dat een hoffitis vaak ontstaat na een verkeerde of een herhaaldelijke (over)belasting, is het belangrijk om deze bewegingen en activiteiten te beperken. Vervolgens is het belangrijk om middels oefentherapie te werken aan de kracht en het uithoudingsvermogen van de spieren rond de knie. Hierdoor verbetert de spiercontrole en draagt deze bij aan het verminderen van de klachten.

Fysiotherapie in Den Haag

Wilt u hoffitis laten behandelen door een fysiotherapeut in Den Haag? B&B Healthcare heeft meerdere fysiotherapiepraktijken in Den Haag.