Peesontstekingen

Wat zijn peesontstekingen en hoe ontstaan ze?

Peesontstekingen komen vaak voor bij mensen die actief zijn in sport of andere fysieke activiteiten. Een pees verbindt spieren met het bot. Wanneer een pees overbelast raakt, kunnen er scheurtjes ontstaan waardoor er irritatie ontstaat. In dit geval spreken we over een peesontsteking (tendinopathie). Ze kunnen optreden als gevolg van overbelasting of een verkeerde beweging, door bijv. zwaar tillen. Fysiotherapie kan helpen bij peesontstekingen om verdere irritatie te voorkomen en een juiste balans te vinden in de activiteiten om zo de irritatie te doen verminderen.

Verschillende soorten peesontstekingen

Er zijn verschillende soorten peesontstekingen, waaronder:

  • Tendinitis: ontsteking van een pees, meestal veroorzaakt door overbelasting of overmatig gebruik;
  • Tenosynovitis: ontsteking van de slijmbeurs rond een pees;
  • Paratenonitis: ontsteking van het weefsel rond een pees, niet van de pees zelf;
  • Peritendinitis: ontsteking van het weefsel rond een pees, dichtbij de pees;
  • Apofyseitis: ontsteking van een botuitsteeksel waar een pees is aangehecht;
  • Epicondylitis: ontsteking van de uitsteeksels (epicondylen) van het ellebooggewricht waar pezen zijn aangehecht;

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, er zijn nog veel meer soorten peesontstekingen. Elk type ontsteking vereist een specifieke behandeling en revalidatie.

Fysiotherapie bij peesontstekingen

Fysiotherapie is vooral gericht op het controleren van de activiteiten en de balans daarin te vinden. Met daarbij specifieke oefeningen om het pees- en spierweefsel te belasten om zo herstel te weeg te brengen. Door geleidelijk de activiteiten en de oefeningen op te bouwen wordt het weefsel sterker en neemt de irritatie af. Met als gevolg minder pijn en meer bewegingsvrijheid.

Chronische Tendinopathie

In geval van een chronische Tendinopathie, kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen in het beheersen van de symptomen. Dit kan door middel van oefeningen gericht op versterking en stabilisatie van de betreffende spieren en pezen. Daarnaast kan er ook gewerkt worden aan het verbeteren van de beweeglijkheid van gewrichten en het verminderen van de pijn. Eventueel met behulp van manuele therapie.

Hulpmiddelen bij peesontstekingen: brace en tape

In hele specifieke gevallen kan de fysiotherapeut ook adviseren om hulpmiddelen te gebruiken, zoals een brace of een tape. Deze kunnen helpen om de belasting van de ontstoken pees te verminderen en zo de symptomen te verminderen.