Geriatrie fysiotherapie

Naarmate men ouder wordt, ontstaan er geleidelijk meer lichamelijke belemmeringen of klachten en wordt men minder beweeglijk. Binnen de geriatrie fysiotherapie richten wij ons op kwetsbare ouderen met complexe gezondheidsproblemen én patiënten die ouderdomsverschijnselen vertonen als gevolg van een ziekte of aandoening. Hieronder vallen indicaties als o.a. een beroerte, dementie, gebroken heup of Parkinson.

085 301 15 05Afspraak maken

De 1e afspraak

Allereerst beginnen we met een uitgebreide intake waarbij de klachten in kaart worden gebracht. Wij bieden de mogelijkheid dat onze fysiotherapeuten bij patiënten aan huis komen. Tijdens de eerste afspraak bespreken we de gezondheid en het dagelijks functioneren van de patiënt. Aan de hand van de klachten en diagnose wordt er een individueel behandelplan opgesteld. In een dergelijk behandelplan worden doelstellingen bepaald die zijn afgestemd op de fysieke mogelijkheden en wensen.

Geriatrie behandeling

Binnen de geriatrie fysiotherapie gaan wij aan de slag d.m.v. oefentherapie. Hierbij ligt de focus vooral op het herwinnen en behouden van de mobiliteit en zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk dat deze doelgroep zich ook goed kan blijven bewegen en de dagelijkse handelingen en/of activiteiten kan blijven uitvoeren. De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, krachttraining, valpreventie etc.

Tijdens het behandelingstraject begeleiden wij ook betrokkenen van de patiënt, zoals de gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de patiënt.