Minor sportrevalidatie

“De minor wordt alleen in het eerste semester van het studiejaar gegeven.”

Heb jij interesse in het diagnosticeren en behandelen van sport gerelateerde aandoeningen en ambities om in een multidisciplinair team te werken? Dan is deze minor sportrevalidatie iets voor jou!

Wat houdt deze minor sportrevalidatie in?

Bij de minor wordt de focus gelegd op het diagnosticeren en behandelen van sport gerelateerde aandoeningen met daarbij het analyseren van de sporter zijn hulpvraag. Gedurende een verdiepende stage van 20 weken kom je als student in aanraking met het return to sports model en ga je met de verschillende facetten van dit proces aan de slag. Hierbij wordt een deel van de stage bij een van de diverse (top)sportverenigingen gelopen.

Je leert over multidisciplinair samenwerken met specialisten (sportarts, orthopeed, sport diëtist, sportpsycholoog) die in het return to sports proces een rol spelen. Er vindt verdere ontwikkeling plaats van competenties gericht op kennisdeling en onderbouwen van je fysiotherapeutisch handelen in de vorm van een case report. De kennis die verworven wordt in de plenaire colleges kunnen direct praktisch toegepast worden binnen de inspirerende leeromgeving van de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Leerdoelen

Aan de hand van de volgende leerdoelen wordt de minor vormgegeven:

 • Het specifieke kennis- en vaardigheidsniveau met betrekking tot het screenen, diagnosticeren, interveniëren en preventie van sporters met een hulpvraag gericht op sporthervatting.
 • Het expliciet klinisch redeneerproces binnen de sport specifieke revalidatie door het opstellen van gerichte hypotheses die EBP worden onderbouwd.
 • Inzicht en kennis over de inhoud van de werkzaamheden van verschillende interdisciplinaire professionals (sportarts, orthopeed, sport diëtist, sportpsycholoog), zodat hij/zij tot samenwerking kan komen mocht dit in het belang zijn voor het beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt.
 • Het overdragen van kennis en/of vaardigheden gericht op het (sport) fysiotherapeutisch handelen naar andere (zorg) professionals binnen zijn/haar netwerk.

Inhoud minor sportrevalidatie

Tijdens de minor komen de volgende onderdelen aanbod:

 • Stage. Een verdiepende stage, waarvan een deel bij een (top)sportvereniging, met de focus op diagnostiek en behandeling van geblesseerde sporters met een hulpvraag gericht op return to sport. Multidisciplinaire samenwerking wordt hierbij gezocht;
 • Schrijven van een case report. Het volledige diagnostische en therapeutische proces wordt schriftelijk wetenschappelijk onderbouwd;
 • Plenaire colleges. Colleges over o.a. inspanningsfysiologie, sportpsychologie, sport diëtiek, wetenschappelijk schrijven, motorisch leren, trainingsleer en bewegingsanalyse.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan deze minor voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je bent een student van de voltijdse opleiding Fysiotherapie;
 • Je zit in het derde of vierde leerjaar;
 • Je hebt je propedeuse behaald;
 • Er vindt een sollicitatie gesprek plaats na de inschrijving. Aan de hand van dit sollicitatie gesprek krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan de minor.

Toetsing

Wij toetsen aan de hand van de volgende twee onderdelen:

 • Combinatie van praktijkstage en sportvereniging stage;
 • Case report;
 • Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het cijfer van het case report (minimaal 5,5) en het cijfer van de praktijkstage (minimaal 5,5) te nemen.

Aanvullende informatie

 • Studielast: 30 ECT, 20 weken
 • Voorwaarden: Je bent minimaal 1 avond per week bij een sportvereniging
 • Periode: De minor start alleen in het eerste semester
 • Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Den Haag

Contact/inschrijven

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie neem dan contact op. Inschrijven voor de minor kan ook via het onderstaande mailadres.
Chantal Frik – chantal@benbhealthcare.nl