Oncologie

Wat is oncologie?

Oncologie is een medische tak die zich bezighoudt met de studie, diagnose en behandeling van kanker. Het omvat vroegtijdige detectie, chirurgie, bestralingstherapie, chemotherapie, immunotherapie en precisiegeneeskunde. Oncologie is gericht op het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten met kanker en het voorkomen van overlijden aan deze ziekte.

Meest voorkomende soorten kanker

De belangrijkste prognose uit het rapport ‘Kanker in Nederland’ | Trends en prognoses tot en met 2032 is dat het jaarlijks aantal nieuwe kankerdiagnoses de komende tien jaar flink toeneemt naar ruim 150.000 nieuwe diagnosis in 2032. Kanker is een ziekte die wereldwijd de oorzaak is voor miljoenen sterfgevallen per jaar. Het lastige aan kanker is dat het in vele vormen kan komen. De meest voorkomende soorten zijn:

 • Borstkanker
 • Prostaatkanker
 • Huidkanker
 • Longkanker
 • Darmkanker

Voor een aantal vormen van kanker bestaan methoden om de ziekte in vroeg stadium op te sporen. Deze vroege detectie is belangrijk, het vergroot namelijk de kans dat er nog een genezende behandeling mogelijk is. Denk hierbij aan deelname bevolkingsonderzoeken, urine testen, bloedtesten en eventueel erfelijkheid onderzoek.

Meest voorkomende klachten bij kanker

Mensen met kanker ervaren meestal gevolgen van de ziekte en de behandeling die ze krijgen. Het tijdig signaleren van de gevolgen van oncologisch behandeltraject kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, het volhouden van de behandelingen en het voorkomen van ernstige problemen in de toekomst. Kanker en de behandeling ervan kan zowel fysieke als mentale klachten met zich mee brengen. De klachten kunnen per persoon wel sterk verschillen. Maar er zijn wel een aantal klachten die het vaakst voorkomen bij de ziekte zoals:

 • Ademhalingsproblemen
 • Vermoeidheid
 • Depressie
 • Angst
 • Spierzwakte
 • Conditieverlies
 • Stijfheid in de spieren en gewrichten
 • Vochtophoping (oedeem)

Het is belangrijk om de klachten te herkennen en wanneer u meerdere van deze klachten ervaart dit bij met uw toegewezen specialist, specialistische verpleegkundige en/of huisarts te bespreken.

Behandelingen

Vroegtijdige detectie is één van de belangrijkste hulpmiddelen in de oncologie, zo vergroot dit de kans op het slagen van de behandeling van kanker. Regelmatige screenings en controles helpen bij het herkennen van de ziekte in een vroeg stadium. De controles zijn bijvoorbeeld mammografieën voor borstkanker, colonoscopieën voor darmkanker en PSA-test voor prostaatkanker. Bij het behandelen van kanker is het belangrijk vast te stellen in welk stadium de ziekte is, welke vorm van kanker het is en wat de opties zijn aan de hand van de gezondheid van de patiënt. Veel gebruikte behandelmethodes zijn:

 • Chirurgie
 • Bestralingstherapie
 • Chemotherapie

Chirurgie is veelal de eerste behandeling in de oncologie omdat hierbij de tumor direct kan worden verwijderd indien mogelijk. Bij een aantal soorten kanker (bijvoorbeeld bij sommige borstkanker varianten) kan er eerst voor chemotherapie worden gekozen, dit wordt ook wel neoadjuvante chemotherapie genoemd. Dit betekent dat er preventieve chemo-, chemo-immuno-, of antihormonale therapie gegeven wordt voorafgaand aan de operatie aan de borst. Dit met als doel de tumor te verkleinen en zo mogelijk in aanmerking te komen voor een borst besparende operatie en de kans op terugkeer van ziekte zo klein mogelijk te maken.  Dit kan in sommige gevallen worden gevolgd door bestralingstherapie, die gebruik maakt van hoogenergetische stralen om de kankercellen te doden. Bij een adjuvante behandeling betekent het dat er preventieve chemo-, chemo-immuno-, of anti hormonale therapie gegeven wordt na de operatie. Dit met als doel om de kans op terugkeer van ziekte zo klein mogelijk te maken, door de mogelijk microscopisch kleine tumorcellen die zijn achtergebleven te vernietigen.  Onder andere Leeftijd, conditie en tumorkenmerken zijn hierin een bepalende factor of deze behandelvorm van toepassing is.

Ontwikkelingen in de oncologie hebben nieuwe behandelingen voortgebracht als immunotherapie en precisiegeneeskunde. Bij immunotherapie wordt er gebruik gemaakt van het eigen immuunsysteem bij het bestrijden van de kanker, deze behandeling kan individueel worden gebruikt of in combinatie met andere behandelingen. Wel is het hierbij belangrijk dat de persoon nog in een vroegere stadia zit van de ziekte en de gezondheid daardoor nog goed genoeg is. Precisiegeneeskunde houdt zich bezig met het specificeren van de behandelingen aan de hand van de patiënt als individu. Dit betekent dat er gekeken wordt naar het type kanker, het stadium van de kanker en de gezondheid van de patiënt. Deze behandelmethode past zich aan op de specifieke kenmerken van de individuele kanker.

 

Oncologische fysiotherapie

Uit onderzoek is gebleken dat oncologie fysiotherapie van belang kan zijn in het oncologisch behandeltraject. De oncologie fysiotherapeut houdt zich bezig met het behandelen, coachen en begeleiden van patiënten tijdens- of na de behandeling van kanker. Tevens is er steeds meer draagkracht voor het volgen van een op maat gemaakt programma voorafgaande een oncologisch behandeltraject bij bepaalde vormen van kanker, hier wordt momenteel meer onderzoek naar gedaan zowel in diverse ziekenhuizen als in andere settingen. Dit ‘better in better out’ concept is bij andere chirurgische interventies zoals bij bijvoorbeeld orthopedische trajecten al succesvol gebleken.  Een gerichte interventie heeft al wat veelbelovende resultaten geboekt binnen de collorectale patientpopulatie.

Overall is het belangrijk in beweging te blijven bewegen in deze fasen om zo eventuele klachten de baas te zijn en soms zelfs te verminderen. De oncologie fysiotherapeut weet wat een oncologisch behandeltraject met het lichaam en de conditie doet en tegen welke beperkingen u kunt aanlopen. Daardoor is hij/zij in staat goed in te schatten wanneer u er verstandig aan doet om een tandje bij te doen, of juist een stap terug te nemen. Tevens kan hij/zij u adviseren of er misschien meer nodig is dan alleen werken aan fitheid, en indien nodig verwijzen naar een fysiotherapeut met specifieke aanvullende deskundigheid of een diëtist.

B&B Healthcare heeft meerdere gediplomeerde specialisten om u bij elke stap van uw behandeling te helpen en te ondersteunen. Mocht u meer informatie willen over deze vorm van fysiotherapie bekijk dan onze pagina oncologische fysiotherapie.

Afspraak makenBel ons 085 301 15 05