Praktijk voor de Toekomst

Wat is Praktijk voor de Toekomst

Het pilotprogramma Praktijk voor de Toekomst is een initiatief van Keurmerk Fysiotherapie. In deze pilot gaan de 15 meest innovatieve en best ontwikkelde praktijken in ons land samenwerken om tot een modelpraktijk te komen. De pilot zal plaatsvinden van januari 2024 tot maart 2024.

Waarom Praktijk voor de Toekomst

De zorg ondergaat momenteel een geleidelijke transformatie. Er ontstaat een groeiende en complexere vraag naar zorg. Dit biedt op de lange termijn tal van uitdagingen, maar wij zijn vastbesloten om hierin een cruciale rol te spelen. Een belangrijke verschuiving binnen de fysiotherapie, is dat preventie steeds belangrijker wordt. Dit betekent dat wij ons meer zullen gaan focussen op het voorkomen van lichamelijke klachten en blessures. In de toekomst zullen fysiotherapeuten en beweegprofessionals, naast hun activiteiten als behandelaar, actief deel uit gaan maken van lokale en regionale netwerken. Verschillende professionals zullen in deze samenwerking hun kennis en kunsten gaan bundelen. Dit betekent dus dat wij onze krachten gaan bundelen met de andere 14 geselecteerde praktijken, om op deze manier een goed toekomstperspectief te kunnen bieden voor ons vakgebied. Ons gemeenschappelijke doel is dus om een goede basis te leggen voor de ‘Praktijk van de Toekomst’.

Wat betekent dit voor u

Uiteraard blijft B&B Healthcare doorgaan waar het momenteel mee bezig is: Zorgen dat u fit, gezond en pijnvrij kunt gaan -en blijven bewegen. Onze huidige manier van werken zal op korte termijn niet veel veranderen. Wel gaan wij ons langzamerhand steeds meer focussen op preventietechnieken, zoals valpreventie voor ouderen.