Privacyverklaring

B&B Healthcare BV, gevestigd aan Laan van Kans 11 2496 VB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nerissa Franken is de Functionaris Gegevensbescherming van B&B Healthcare BV. Zij is te bereiken via nerissa@benbhealthcare.nl.

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen, waar deze gegevens voor gebruikt kunnen worden en waar deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast lichten we graag toe wat voor maatregelen we hebben genomen om uw gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring is vastgesteld aan de hand van de eisen en normen van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedrijfsgegevens

B&B Healthcare BV is een bedrijf gespecialiseerd in fysiotherapie, revalidatie en (top)sportzorg. De organisatie kent een aantal takken, waaronder zorg, onderwijs en performance. De zorg tak richt zich op de informeren en adviseren over de blessures/gezondheidsklachten, behandeling van blessures/gezondheidsklachten en de preventie in het algemeen. De onderwijs tak richt zich op interne scholingsdagen, externe scholing door middel van cursussen en opleidingen en het verzorgen van onderwijs voor studenten van de hoge school Leiden, Utrecht en Rotterdam. En als laatste de performance tak die zich richt op begeleiding van individuele sporters, sportteams en sportevenementen. De begeleiding bestaat uit medische begeleiding maar ook in prestatie verbeterende toepassingen

1e bedrijfsnaam B&B Healthcare B.V.
2e bedrijfsnaam B&B Fysiotherapie
3e bedrijfsnaam Sport Medisch Centrum Den Haag
KvK nummer €69123020,-
AGB-code praktijk 04-005744
Btw-nummer NL857745773B01
E-mail info@benbhealthcare.nl
Website www.benbhealthcare.nl

Doelstelling gegevensverwerking

B&B Healthcare BV verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om een fysiotherapeutische behandeling te kunnen leveren voor de wettelijke voorwaarden. Bijhouden van
  een patiëntendossier tijdens het behandelproces. (wettelijk verplicht)
 • Het kunnen identificeren/legitimeren van de patiënt in de praktijk. (legitimatieplicht)
 • Om uw huisarts of behandelend specialist te kunnen contacten over het behandelproces. (alleen na uw
  toestemming)
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • Om u te kunnen contacten via telefoon, mail of postadres indien gegevens moeten worden gewijzigd of
  afspraken gewijzigd dienen te worden.
 • Om de declaraties in te dienen bij uw zorgverzekeraar of via onze financiële administratie een factuur te
  sturen.
 • Om u te kunnen benaderen over wijzigingen of vernieuwingen in onze diensten en/of producten.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die nodig zijn en worden verzameld voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten zijn de volgende:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • BSN
 • ID/Paspoort/Rijbewijs nummer
 • Huisarts
 • Adres huisarts
 • Woonplaats huisarts
 • Polis Zorgverzekeraar

Rechten

U heeft diversen rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, namelijk:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Dit zorgt ervoor dat het behandelproces niet kan
  plaatsvinden, daar B&B Healthcare verplicht is gegevens vast te leggen volgens de wet.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar
  u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

B&B Healthcare heeft een medische wettelijke bewaarplicht van uw gegevens en patiëntendossier van 15 jaar. Na
deze termijn kunnen uw gegevens worden vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De patiënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Men kan een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@benbhealthcare.nl. Indien gebruik wordt gemaakt van een
e-mail tot inzage, correctie of verwijdering, kan er gevraagd worden om een identificatie. Ook bij het overdragen
van persoonsgegevens gelden de hiervoor genoemde eisen. Persoonsgegevens worden digitaal bewaard en indien
een persoon zijn gegevens verwijderd wil hebben, dan wordt dit gedaan aan de hand van een formulier voor
verwijdering persoonsgegevens die zij zelf ondertekenen. De gegevens worden dan uiterlijk binnen twee weken
verwijderd.