Rekken en strekken, wat is de waarheid?

U hoort het vast vaker. Aan de ene kant hoort u dat rekken en strekken niet goed voor uw lichaam is, maar aan de andere kant hoort u dat dit wel goed voor u is. Hier zijn dus veel verschillende meningen over en dat zorgt voor onduidelijkheid.  In deze blog scheppen wij wat meer duidelijkheid.

De waarheid over rekken en strekken

De waarheid is dat er geen duidelijk antwoord is of dit goed voor uw lichaam is. Er zitten namelijk zowel voordelen als nadelen aan verbonden. Of het goed is voor uw lichaam, hangt ook af van het moment van rekken.

Het moment van rekken

U vraagt het zich vast vaker af. ”Is het beter  om voor of juist om ná de training en/of het uitoefenen van een sport te rekken en te strekken?”. Het blijkt dat dit afhankelijk is van de manier van rekken. De twee meest voorkomende manieren van rekken zijn het ”dynamisch” en ”statisch” rekken. Dynamisch rekken houdt in dat u de desbetreffende spier constant in beweging houdt. Statisch rekken houdt daarentegen in dat de desbetreffende spier onder maximale spanning komt te staan, voor langere tijd, bijvoorbeeld 30 seconden. Beide manieren van rekken kunnen op elk moment een ander resultaat opleveren. Lees hier meer over dynamisch en statisch strekken in combinatie met uw mobiliteit.

Waarom (st)rekken?

U heeft vast wel eens gehoord dat het strekken van de spieren, zorgt dat de spieren langer worden. Bij deze zal u dat niet meer aannemen als de waarheid. Maar waar zorgt het strekken dan wel voor, vraagt u zich af?

Rekken zorgt ervoor dat uw pijngrens verlegd wordt. Rekken en strekken zorgt dus voor:

  • Een betere beweeglijkheid;
  • U ervaart minder tot geen pijn.

Moet ik wel of niet rekken en strekken?

Voor velen zal rekken en strekken een vaste plek hebben in het trainingsschema. Is dit wel verstandig? Het antwoord op die vraag is op dit moment geen ja of nee. Hier zitten namelijk zowel voordelen als nadelen aan verbonden. Deze voor-en nadelen heb ik voor u overzichtelijk weergegeven:

Nadelen

  • Onderzoek toont aan dat rekken de kans op blessures niet vermindert;
  • Er is een kans dat statisch rekken zorgt voor krachtverlies;
  • Uit onderzoek blijkt dat het niet effectief is om te rekken na het uitoefenen van een sport.

Voordelen

  • Rekken voor een training zorgt voor een hogere pijngrens;
  • Rekken voor een training zorgt voor meer bewegelijkheid.

Conclusie over rekken en strekken

Rekken en strekken is niet noodzakelijk, maar als u het toch doet, houd dan in de gaten of u klachten krijgt tijdens of na het rekken.  Dit is erg belangrijk om eventuele schade te voorkomen. Rekken en strekken kan zowel voordelen als nadelen met zich meebrengen. Zorg ervoor dat als u rekt, u dynamisch rekt bij grote krachtinspanningen en statisch rekt bij lagere krachtinspanningen. Ook is het belangrijk om voor een training te rekken en strekken en niet na de training.