Biceps letsel

Wat is biceps letsel?

Wat is biceps letsel? De biceps is de grote spier die ligt aan de voorzijde van de bovenarm. De spier loopt van de schouder (proximale zijde) tot de onderarm (distale zijde) en bestaat aan de kant van de schouder uit twee delen. Het ene deel is via de lange bicepspees aan de schouderkom gehecht en het andere deel met de korte bicepspees aan een uitstulping aan de voorzijde van het schouderblad. Hoewel beide delen aan de roximale zijde dus een andere oorsprong hebben, komen de biceps aan de distale zijde samen op dezelfde aanhechting op de onderarm. De voornaamste functies van de biceps zijn het buigen van de elleboog en roteren van de onderarm.

Zoals het woord letsel al suggereert, bestaat er bij deze aandoening letsel aan de spierbuik en/of de pezen. Bij de biceps komen vooral klachten aan pezen vaak voor. Klachten aan pezen in het menselijk lichaam schalen we grofweg in twee aandoeningen: tendinopathie (peesirritatie) en peesruptuur (scheur of gedeeltelijke scheur).

Wat zijn de oorzaken van biceps letsel?

Een pees tendinopathie ontstaat doorgaans door overbelasting. Bij de bicepspezen gebeurt dit bijvoorbeeld door te vaak of door onder te hoge weerstand de elleboog te buigen. Specifiek voor de proximale bicepspezen kunnen ook bovenhandse activiteiten ten grondslag liggen aan klachten. Vooral als deze gepaard gaan met een verkeerd bewegingspatroon van de schoudergordel.

Bij een peesruptuur is er sprake van duidelijke acute overbelasting van het peesweefsel. Doordat de kracht op de pees op dat moment te groot is ontstaat er een scheur in de pees of scheurt deze zelfs helemaal door. Hoewel het ontstaan van een tendinopathie en een ruptuur qua beweging overeenkomstig kan zijn, zit het verschil hem vooral in de kracht en de impact tijdens het ontstaan van de klacht.

Wat zijn de symptomen bij biceps letsel?

Symptomen bij proximale en distale tendinopathie:

  • Pijn bij het buigen van de elleboog (tegen weerstand)
  • Pijn tijdens rek op de biceps
  • Pijn op basis van druk op de pees

Extra symptomen geldend voor proximale tendinopathie:

  • Pijn aan de voorkant van de schouder
  • Pijn tijdens bewegingen van de schouder
  • Pijn bij het voorwaarts heffen van een geestrekt arm

Symptomen bij bicepspees ruptuur:

  • Een knappend geluid tijdens traumamoment
  • Spierzwakte of onvermogen om de elleboog te buigen
  • ‘Poppeye-sign’. Dit ontstaat doordat de afgescheurde pees door het andere uiteinde naar het midden wordt getrokken. Het gevolg hiervan is een zichtbare bult/spierbal zoals die van Poppeye.

Behandeling van biceps letsel bij een fysiotherapeut

Wilt u biceps letsel laten behandelen? De behandeling van biceps letsel is afhankelijk van het ontstaan en de ernst van de blessure. Voor een volledige ruptuur van de distale bicepspees geldt dat een operatie noodzakelijk is. Bij een volledige ruptuur van de proximale bicepspees is er vaak geen operatie nodig. Tegenwoordig wordt er alleen nog operatief ingegrepen bij bovenhandse sporters die zonder operatie niet het gewenste resultaat behalen.

Elke conservatieve revalidatie (non-operatief) zal zich in ieder geval richten op het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid. De revalidatie zal in de beginfase doorgaans bestaan uit relatieve rust. Hierdoor heeft de spier de tijd om te herstellen en indien nodig nieuw weefsel aan te maken. Daarna zal de belasting op de spier stapsgewijs worden opgevoerd totdat deze weer op maximale kracht is. Uiteindelijk zal de revalidatie zich richten op het hervatten van de eventuele sportactiviteiten.

Neem voor vragen gerust contact op of maak hier direct uw afspraak aan.