Epifysiolysis capitis femoris

Wat is epifysiolysis capitis femoris?

Wat is epifysiolysis capitis femoris? Bij epifysiolysis capitis femoris ontstaat er een afglijding van de heupkop ter hoogte van de groeischijf. Deze aandoening komt voor vooral in de leeftijdscategorie tussen de 10 en 15 jaar, omdat de groeischrijf in deze leeftijdscategorie nog niet verbeend is. Groeihormonen kunnen de stevigheid van de groeischrijf verminderen, hierdoor kan de groeischrijf zwakker worden. De hormonen oestrogeen en androgeen zorgen ervoor dat de groei van kraakbeencellen onderdrukt wordt en dat zorgt ervoor dat de groeischrijf in dikte afneemt. Hierdoor glijdt het bijbeen naar boven en naar voren ten opzichte van de heupkop.

Wat is de oorzaak van epifysiolysis capitis femoris?

Ondanks het feit dat de oorzaak van het ontstaan onbekend is, is er wel bekend dat een overgewicht, een te schuine stand van de groeischrijf en een te grote rotatiestand van de heup invloed hebben op deze aandoening. Dit komt doordat de kracht die wordt uitgeoefend op de groeischrijf te groot is. Met andere woorden de groeischijf is niet sterk genoeg om deze kracht tegen te kunnen houden wat voor de afglijding kan zorgen.

Wat zijn de symptomen van epifysiolysis capitis femoris?

Mank lopen is de meeste voorkomend symptoom. De pijn is moeilijk te lokaliseren omdat de pijn niet alleen in de heup kan zitten maar ook in het bovenbeen en/of in de knie. Daarnaast kan het ook nog zijn dat de patiënt niet meer op het aangedane been kan staan en kan er sprake zijn van een beenlengte verschil. Vanwege de locatie van de pijn is deze diagnose snel te verwarren met een sportblessure, waardoor het vaak een langere tijd duurt voordat deze diagnose gesteld wordt.

Tijdens het onderzoeken van de heup valt op dat de heup minder goed naar binnen kan draaien maar wel goed naar buiten kan draaien. Tijdens het buigen van de heup valt het been vaak wat naar buiten en wil de heup wat meer naar buiten draaien.

Verschillende typen afglijdingen van epifyiolysis captis femoris

Bij deze aandoening zijn er verschillende soorten stadia.

  • In het voorstadium van deze aandoening geeft de patiënt aan pijn te hebben aan het bovenbeen en/of de knie. Deze pijn ontstaat meestal als de patiënt voor langere tijd heeft gelopen. De pijn kan ook ontstaan door lang staan of na een intensieve training. Spierzwakte kan ontstaan in deze fase.
  • Naast het voorstadium is er een chronische stadium. Het chronische stadium kenmerkt zich doordat de patiënt een afwijkend looppatroon heeft: mank lopen met het been naar buiten gedraaid. Ook hier is de pijnlocatie wisselend, de pijn kan in de knie, bovenbeen en/of in de lies aanwezig zijn. De klachten in deze fase zijn wisselend, de ene dag kan meer pijn en de andere dag minder pijn aanwezig zijn.
  • De laatste is het acute stadium. In dit stadium glijdt de heupkop acuut af. Dit komt meestal doordat er al sprake is van een chronische stadium waarbij de patiënt een trauma oploopt, bijvoorbeeld door te struikelen of te vallen. Na zo’n versnelde afglijding staat het been meestal naar buiten gedraaid en is er sprake van beenlengte verschil, waarbij het aangedane been korter is. Daarnaast heeft de patiënt veel pijn in heup, bovenbeen en knie regio waardoor het niet meer (goed) lukt om op het been te staan.

Behandeling van epifyiolysis captis femoris

Wilt u epifysiolysis captis femoris laten behandelen? De behandeling van epifysiolysis capitis femoris is operatief. De heupkop wordt gefixeerd met drie dunnen metalen pennen of met één schroef om het afglijden te kunnen voorkomen.

Neem bij vragen gerust contact op of maak hier direct een afspraak.