Stay fit with good care!

Visie

Home » Over ons » Visie

B&B Healthcare staat voor gezond bewegen. De visie “Leven is bewegen” sluit hier direct op aan. De persoon staat bij ons centraal, er wordt samen met u gezocht naar de oorzaak van een beperking of naar mogelijkheden tot verbetering. Vervolgens wordt er gekozen voor een actieve strategie om het bewegend functioneren te verbeteren.

Gezond bewegen

Om gezond bewegen mogelijk te maken, richt B&B Healthcare zich op het verbeteren van de kwaliteit van bewegen. Hierbij staan de doelen van de individuele persoon voorop. Door doelen te stellen volgens het SMART (Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realistisch en Tijdgebonden) principe, zijn de doelen altijd haalbaar.

De methode die B&B Healthcare in al haar disciplines hanteert, is afkomstig uit de topsport. De initiatiefnemers van B&B (Sander Brok en Wouter van Beek) hebben beiden op hoog niveau gesport en hebben hieruit de topsport filosofie overgenomen en vertaald naar een systeem dat voor iedereen een oplossing biedt op het niveau van de individuele persoon. Dit is uitgemond in het TRP-programma (=topsport revalidatie porgramma). Het TRP-programma, samen met de SMART uitgangspunten zorgt voor een hoge kwaliteit in behandelstrategieën en een verkorte revalidatieperiode van uw blessures.

“Aristoteles meende dat er aan het begin van de schepping een onbewogen beweger moest zijn, die op zijn beurt alle beweging in de wereld in gang heeft gezet, maar wij weten wel beter. Of niet?“

Het bewegingsapparaat

Bewegen is iets dat u dagelijks doet zonder dat u er zich bewust van bent. Pas wanneer er een beperking optreedt in dit bewegen merkt u hoe belangrijk een goed bewegend lichaam is. Een beperking in het lichaam of anders gezegd in het bewegingsapparaat is dan ook automatisch een beperking in het functioneren.

Uitgaande van het gezegde “de functie vormt het orgaan”, is het de logische stap om tijdens een herstelproces de juiste functie van het juiste orgaan te vragen. Wanneer deze stelling wordt toegepast op het bewegend functioneren, gaat het dus om de juiste beweging met de juiste intensiteit.

Blessures voorkomen

Het is bekend dat er te weinig wordt bewogen. Blessures, klachten en aandoeningen kunnen deels of geheel worden voorkomen, middels het op de juiste manier, en eventueel onder begeleiding te gaan bewegen. De fysiotherapeut speelt hierin een belangrijke centrale rol en kan waar nodig de patiënt ondersteunen met het vormgeven van deze manier van bewegen en daardoor ook de klachten en blessures voorkomen en/of herstellen.

Verschillende disciplines dragen bij aan het verbeteren van de zorg. B&B Healthcare benadert de klachten interdisciplinair en tracht het juiste plan op te stellen om de klacht weg te nemen en in de toekomst te voorkomen. Het is de bedoeling dat de gezondheid optimaal blijft en u uw dagelijkse activiteiten, kunt blijven uitvoeren zonder klachten. U zal bij ons een uitgebreide samenwerking aantreffen met andere disciplines, zodat B&B Healthcare u de beste zorg kan leveren om op verschillende manieren de klachten aan te pakken.

B&B Healthcare heeft vestigingen in o.a. Ypenburg, Loosduinen, Gouda, Voorburg en Monster.

Behandeling nodig?

Wij ondersteunen je graag met jouw herstel.

  085 301 15 05   Whatsapp Maak een afspraak  
B&B HealthCare heeft fysiotherapie Plus praktijken! Kijk wat dit betekent voor u. Meer info