Acuut meniscusletsel

Wat is acuut meniscusletsel?

Wat is acuut meniscusletsel? De knie bestaat uit twee menisci, een binnenste en een buitenste. Dit zijn de schokdempers van de knie en zorgen daarbij ook voor het goed aansluiten van het bovenbeen op het onderbeen. Hiermee bieden ze stabiliteit aan het gewricht en de meniscus zorgt ook voor de gewrichtssmering.

Ontstaan acuut meniscusletsel

Wanneer er sprake is van acuut meniscusletsel is er vaak een draaimoment in de knie geweest waarbij het onderbeen is blijven staan en het bovenbeen weggedraaid is waardoor er een scheur in de meniscus ontstaat.

Symptomen acuut meniscusletsel

Klachten als pijn, acute zwelling en het horen van een ‘knak’ tijdens het ontstaansmoment zijn kenmerkend voor acuut meniscusletsel. De knie kan ook tijdelijk op slot zitten, er is dan een verminderd vermogen tot buigen en strekken. Ook dit is kenmerkend voor meniscusletsel. De mate waarin u de klachten ervaart kan de grootte van de scheur en de ernst van het letsel bepalen.

Vaak komen deze klachten voor bij jongere mensen tijdens sportbeoefening. Sporten zoals voetbal, handbal, hockey of basketbal hebben een hoog risico op dit letsel. Bij deze sporten komen veel onverwachtse bewegingen voor waarbij wenden, keren en draaien noodzakelijk is.

Fysiotherapie

Heeft u last van acuut meniscusletsel en wilt u dit laten behandelen? Lees deze alinea dan goed door. Tegenwoordig wordt er niet direct geopereerd bij meniscusletsel omdat het effect van oefentherapie gelijk is of zelfs beter. U gaat onder begeleiding van de fysiotherapeut spierversterkende-, stabiliteits- en mobiliteit vergrotende oefeningen doen.

Eerst wordt er door middel van specifieke testen en het uitvragen van de klachten gekeken hoe ernstig de klachten zijn. Eventueel wordt u doorverwezen voor aanvullend onderzoek betreffende een MRI- scan. De orthopeed kan u dan adviseren oefentherapie te gaan doen of wanneer de klachten hiermee niet verholpen gaan worden toch een operatie te overwegen. Er zal altijd gestreefd worden naar een meniscus- besparende operatie. Zonder meniscus is de kans op slijtage op oudere leeftijd groter. Er kan een deel weggehaald worden, partiële meniscectomie, of er kan hechting plaatsvinden.

Neem voor vragen gerust contact op of maak hier direct uw afspraak.