Boven rugpijn

Wat is boven rugpijn?

Wat is boven rugpijn? De bovenrug, ook wel thoracale wervelkolom genoemd, bestaat uit twaalf borstwervels. Aan deze twaalf borstwervels zitten twaalf ribben vast. Over deze ribben bewegen twee schouderbladen. Officieel gezien valt pijn onder boven rugpijn, indien deze pijn zich tussen de eerste en twaalfde borstwervel bevindt, aan de achterzijde van de romp. Praktisch gezien komt dit neer op pijn tussen schouderhoogte en de onderkant van de ribben aan de achterzijde van de romp.

Pijn in de bovenrug is relatief weinig onderzocht vergeleken met nek-, schouder- en lage rugpijn. Cijfers zijn daarom lastig te noemen, maar tot wel 77% van de kinderen en volwassenen krijgt ooit bovenrug klachten in zijn of haar leven. Het komt vaker voor bij kinderen en adolescenten. Daarnaast hebben meer vrouwen dan mannen deze klachten.

Loopt u al een tijdje met pijn in uw bovenrug? Maak dan een afspraak op één van onze 12 locaties in Den Haag, Voorburg, of Maassluis.

Afspraak makenBel ons 085 301 15 05

Oorzaken van boven rugpijn

Bovenrugpijn kan worden onderverdeeld in specifieke en aspecifieke bovenrugpijn. Ongeveer 94% van de klachten aan de bovenrug vallen onder aspecifieke bovenrugpijn. De overige 6% valt onder specifieke bovenrugpijn. Specifieke bovenrugpijn kent een aanwijsbare oorzaak, zoals de ziekte van Scheuerman of de ziekte van Bechterew. Zeldzame/ernstige oorzaken van bovenrugpijn zijn fracturen van de thoracale wervelkolom of ribben en tumoren of infecties van organen in de borstkas. Gelukkig komen deze ernstige vormen van specifieke bovenrugpijn bij minder dan 1% van de mensen met bovenrugpijn voor.

Aspecifieke bovenrugpijn kent geen aanwijsbare aandoening als oorzaak. De pijnklachten komen vanuit spieren en gewrichten in de onderrug, nek, schouder(blad) of bovenrug regio. Ook de ribverbindingen met de wervels spelen een rol.

Houding en beroep spelen een rol in het ontstaan van bovenrugpijn. Zo geeft fysiek zwaar werk en langdurig in een bepaalde houding werken meer kans op bovenrugpijn. Beroepen die de kans op bovenrugpijn vergroten zijn onder andere: werken in de zorg, artiesten, lopende bandwerk, monteur, kantoorwerk en chauffeurs. Ook het dragen van een rugzak zou de kans op bovenrugpijn bij kinderen/adolescenten vergroten.

Symptomen pijn in bovenrug

Bovenrugpijn kenmerkt zich, zoals hierboven beschreven, als pijn tussen de eerste en twaalfde borstwervel aan de achterzijde van de romp. Daarnaast kan de pijn uitstralen naar de voorkant van de romp, namelijk de borstregio. De pijn kan zeurend of stekend van aard zijn en acuut of langzaam zijn ontstaan. Bepaalde bewegingen met de borstwervelkolom, bijvoorbeeld buigen, strekken of draaien kunnen de klachten verergeren. Daarnaast kan hoesten, niezen of ademhaling de pijn provoceren. Ook bepaalde armbewegingen kunnen de pijnklachten verergeren.

Op onderstaande afbeelding 1 is te zien hoe de gewrichten en spieren van de borstwervelkolom pijn kunnen geven in het lichaam. Op afbeelding 2 is te zien hoe de spieren en gewrichten van de nek pijn kunnen geven in de nek, bovenrug en armen.

Het hebben van andere spier- en gewrichtsklachten, wijdverspreide pijn, eerdere episodes van pijnklachten, hoge mate van pijn en beperkingen en een langere pijnduur geven een vertraagd herstel van bovenrugpijn. Ook psychosociale (werkgerelateerde) factoren zoals stress, depressie, passieve coping en bewegingsangst hebben invloed op het herstel. 15-45% van de kinderen en adolescenten houdt langdurig klachten of heeft opnieuw klachten na 1-4 jaar. Voor volwassenen zijn geen cijfers bekend.

Behandeling boven rugpijn

De fysiotherapeut is in staat om onderscheid te maken tussen aspecifieke en specifieke bovenrugpijn door middel van een mondelinge “screening”. Zo kunnen ernstige onderliggende aandoeningen worden uitgesloten.

De behandeling van bovenrugpijn bestaat uit het aanpassen van de (werk)activiteiten en (werk)houding. Daarnaast is oefentherapie van belang. Oefeningen kunnen zowel gericht zijn op het verbeteren van de beweeglijkheid als op het trainen van kracht en optimaliseren van de houding. Er wordt niet alleen gekeken naar de bovenrug zelf, maar ook naar de nek, onderrug en de schoudergordel. Tot slot kan manuele therapie worden toegepast op de gewrichten van de nek, bovenrug en ribverbindingen. Het doel is het verminderen van pijn waarna oefentherapie kan worden toegepast.

Afspraak makenBel ons 085 301 15 05

Boven rugpijn oefeningen

Behandelen in Den Haag

Heeft u last van boven rugpijn en wilt u dit laten behandelen door een fysiotherapeut? Wij hebben meerdere fysiotherapiepraktijken in de regio Den Haag met ervaren en gespecialiseerde fysiotherapeuten.